تابلوسازی اندیشه | تابلو چلنیوم | تابلوسازی تهران | حروف فلزی | برش لیزر تابلوسازی تهران تابلو چلنیوم چلنیوم قیمت تابلو چنلیوم،چلنیوم تابلو تبلیغاتی جدید قیمت پوینت لایت،تویوپ قیمت بروز تابلو روان قیمت چلنیوم قیمت ویژه تابلو روان آموزش ساخت تابلو چلنیوم قیمت ساخت تابلو چلنیوم انواع تابلو چلنیوم تابلوی تبلیغاتی فروش چلنیوم فروش ورق چلنیوم تابلو تبلیغات تابلو سازی اندیشه channeliume tabloandishe.IR چاپ هدایای تبلیغاتی چنلیوم تهران كرج چالوس خمین اراك گلپایگان محلات ساوه شازند زرندیه الیگودرز نیمور تفرش كمیجان فراهان تابلوسازی حروف چنلیوم تابلو چنلیوم تابلو کامپوزیت تابلو حروف برجسته تابلو روان تابلو LED تابلو پلکسی حروف پلکسی حروف استیل حروف استیل نور مخفی تابلو فلکسی چاپ بنر حک و برش لیزر برش لیزر تابلوLED(تابلو روان) تابلو نئون نرم افزار حروف سازی نرم افزار تابلو سازی تعویض روکش حروف پلکسی تابلو دیجیتال طراحی تابلو کامپوزیت ساخت تابلو محمد ایزدپناهی 09120280655 021-33744264 http://www.tabloandishe.ir 2017-02-20T04:48:40+01:00 text/html 2017-02-14T16:53:16+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم چلوكبابی گندم http://www.tabloandishe.ir/post/190 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی چلوكبابی گندم<br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلوكبابی گندم<br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00">پروژه نمایندگی چلوكبابی<br>رستوران<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:كرج-شهریار-بلوار رسول اكرم(ص)<br>نمای زمینه:كامپوزیت مشكی<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل طلایی 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید-قرمز-زرد كاترپیلار(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای تزریقی كره مارك كروز - سفید</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286388318/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>چلنیوم كبابی شهریار<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286388368/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286388418/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286388468/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286388500/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286388534/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286388642/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286388684/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286388784/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>لوگو تابلو چلنیوم كبابی گندم&nbsp; <br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286388884/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286389000/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286389034/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286389068/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_16_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286389134/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_17_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286389184/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_18_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286389226/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_19_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8286389292/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_20_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286389326/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_21_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو سردرب چلو كبابی گندم<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286389342/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8286389384/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b> text/html 2016-12-27T15:46:27+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم الماسی موبایل ونوس http://www.tabloandishe.ir/post/182 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم موبایل ونوس<br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم الماسی موبایل ونوس<br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00"><br><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:شهرستان نیمور<br>نمای زمینه:كامپوزیت سفید<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید-مشكی-قرمز(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای تزریقی كره مارك كروز - سفید</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">طراحی كورل<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280197476/_cdrموبایل_ونوس.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280197518/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280197576/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280197600/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280197626/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280197642/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280197668/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280197684/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280197726/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم پانچی یا الماسی قرمز با تراكم فوق العاده<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280197750/چلنیوم_الماسی_موبایل_ونوس_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/سوالات_متداول_اندیشه.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2016-12-26T07:00:11+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو حروف برجسته طلایی ایستا خش دار http://www.tabloandishe.ir/post/181 <b><font size="3">تابلو </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">استیل حروف برجسته ایستا</font></b></font></b><b><font size="3"> خش دار</font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/169" target="" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></a></font></b></font></b><font color="#FFCC33"><b><font size="3"><b><font size="3">پروژه برند ایستا </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">نمایشگاه بین المللی سالن 8-9</font></b></font></b></font><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:تهران-نمایشگاه بین المللی سالن 8-9<br>نمای زمینه:--<br></font></b>لبه حروف چلنیوم:استیل فلزی طلایی خش دار 3 سانت<br> نمای روی حروف:</font></b><b><font size="3">استیل فلزی طلایی خش دار<br></font></b><b><font size="3">&nbsp;روشنایی حروف : --</font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(5سال گارانتی)<br></font></b></font></b></font></b></font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00">نمایندگی های دیگــــر...</font></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">1-</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/171" class="text4">تابل ایستا شعبه میرداماد</a></font><br></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">2</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"> <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/147" class="text4">كرج-دفتر مركزی-خ 100-مجتمع آناهیتا</a><br>3-</font></b></font></b></font></b></font><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/140" class="text4">تهران شعبه بلوار دریا-داخل فروشگاه</a><br>4-</font></b><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/139" class="text4">ایستا تهران شعبه بلوار دریا-نمای خارجی</a><br>5-</font></b><b><font size="3"><b><font size="3">تهران-نمایشگاه بین المللی سالن 8-9</font></b></font></b><br><br><b><font size="3"><b><font size="3">حروف فلزی استیل چیست؟<br>معرفی حروف فلزی استیل:<br>این نوع حروف استیل به صورت رنگ ثابت و دو نوع 1-براق 2- خشدار كار می شود و معمولا در فضای داخلی بیشترین استفاده را دارد این نوع حروف با برجستگی 3 - 7 - 9 ساخته می شود <br>و روی دیوار یا بیس كامپوزیت -چوب ترمو - ام دی اف-پلكسی گلاس با قطر 1 سانتی متر و ... نیز نصب می شود برای حروف كوچكتر این برجستگی یه به صورت فلز یا پلكسی با قطر یك سانتی متر ساخته می شود.<br></font></b></font></b><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999526/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999550/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999584/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999592/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999600/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999626/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999634/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999668/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999676/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999718/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999734/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999776/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999792/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999826/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_14_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999834/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_15_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999868/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_16_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999876/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_17_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999918/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_19_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279999926/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_20_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999934/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_21_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279999968/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_22_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280000000/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_23_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280000026/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_24_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280073926/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A738.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280000034/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_25_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280000042/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_26_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280000076/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_27_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280000084/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_28_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280000126/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_29_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280000150/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_30_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280000176/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_31_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280000184/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_32_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280000200/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_34_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280000242/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_35_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280000284/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_36_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8280000342/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_37_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2016-12-20T06:02:37+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك پوینت لایت چنلیوم رستوران پاسارگاد http://www.tabloandishe.ir/post/180 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم جواهر رستوران پاسارگاد<br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم الماسی رستوران پاسارگاد<br>تابلو پوینت لایت رستوران پاسارگاد<br>تابلو روان فول كالر رستوران پاسارگاد<br>ماژول 3in1-p10 . قاب cnc ضد آب<br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><span class="spell"><b><i>channelume letter</i></b></span>-point light smd-</font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><font color="#000000"><span class="spell"><b><i>billboard</i></b></span></font><font color="#000000">-</font><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:سر پل ذهاب<br>نمای زمینه:كامپوزیت سفید+پوینت لایت فول كالر 16 میلیون رنگ<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان قرمز الماسی(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای تزریقی كره مارك كروز - سفید</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><br><font color="#000099">پوینت لایت چیست؟</font><br><font color="#000000">تابلو پوینت لایت تشكیل شده كه با شكل فیزیكی مكعب مربع-استوانه ای-دایره.این نموه كار از مكعب مربع هایی كه با تراكم منظم در كنار یكدیگر ساخته میشود و با نور پردازی فوق العاده زیبا چشم هر بیننده ای رو خیره میكنه.می توان آنرا با برنامه خاص برنامه ریزی كرد</font><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">طراحی كورل<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279254718/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_RGB%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279254734/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_RGB%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279254742/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_RGB%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279254792/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_RGB%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279229184/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_1_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279229226/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_2_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279229292/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_4_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279233050/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_111_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279229368/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279229392/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279229426/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279229468/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_16_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279229518/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_17_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279229526/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_5_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279229592/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_6_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>&nbsp;<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279229976/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_8_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279229984/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_9_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279230000/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_10_.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279230018/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_18_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279230068/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_19_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279230076/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_20_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279230092/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_21_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279230126/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_22_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279230150/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_25_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://s9.picofile.com/file/8279230184/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF_26_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2016-12-17T10:06:03+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چنلیوم نمایندگی رستوران مالیبو http://www.tabloandishe.ir/post/179 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی فست فود مالیبو<br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم رستوران ایتالیایی<br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00">پروژه نمایندگی مالیبو<br>پیتزا- پاستا - گریل<br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:تهران-ولنجك-ایتدای خ دركه<br>نمای زمینه:كامپوزیت مشكی<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی ژله ای تزریقی كره مارك كروز - سفید</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">طراحی كورل <br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278837068/Untitled.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278835576/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278835800/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278835826/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278835868/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278835884/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278835892/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278835900/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278835926/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278835942/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>رستوران ایتالیایی مالیبو<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278835950/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8278835976/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278835984/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8278836000/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%88_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چنلیوم رستوران فست فود مالیبو<br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2016-11-26T09:00:57+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم جواهر كافه قنادی لاله زار http://www.tabloandishe.ir/post/178 <b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم كافه قنادی لاله زار<br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم جواهر </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">كافه قنادی لاله زار<br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00"><br><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:اراك-ابتدای خیابان قنات<br>نمای زمینه:كامپوزیت شیری<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید-مشكی-قرمز(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی كره مارك كروز آفتابی- سفید</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">طراحی كورل </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">كافه قنادی لاله زار </font></b></font></b></font></b></font></b><img src="http://s8.picofile.com/file/8276143226/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276142742/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276142750/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276142792/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8276142818/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276142842/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276142884/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276142900/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276142934/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8276142992/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br>تابلو چلنیوم كافه قنادی<br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8276143118/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8276143126/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8276143134/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_16_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276143150/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_17_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276143176/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_18_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8276143192/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_19_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8276143200/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_20_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8276143218/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_21_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2016-11-24T16:14:48+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك دانلود نرم افزار تابلو روان HD2016 v06.1.7 http://www.tabloandishe.ir/post/177 <b><font size="3"><b><font size="3">دانلود نرم افزار HD2016 v06.1.7<br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/d/8275958134/ad7308c4-5679-4226-bb40-1c9843377844/HD_201_v6_1_7_wwwtabloandisheir.exe" target="" title=""><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">دانلود نرم افزار تابلو روان</font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"> HD2016 v06.1.7</font></b></font></b></a></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><font size="3"><b>سلام و درود خدمت دوستان و همراهان عزیز<br>&nbsp;جدیدترین ورژن 2016 نرم افزار اچ دی كه قولش را داده بودیم و كمبود وقت اجازه بار گزاری نمی داد برای دانلود&nbsp; در لینك زیر گذاشته شده.<br></b></font><b>دانلود نرم افزار HD2016</b><br><font size="4"><b>همراه:<br>•تقویم شمسی<br>•ایام هفته فارسی<br>•ورژن فارسی<br>•ساعت آنالوگ و دیجیتال</b></font><br><font size="5"><b>•پسوورد در هنگام کار با برنامه 168</b></font><br><a href="http://s8.picofile.com/d/8275958134/ad7308c4-5679-4226-bb40-1c9843377844/HD_201_v6_1_7_wwwtabloandisheir.exe" target="" title=""><img src="http://isfictnews.ir/wp-content/uploads/2014/12/download.png" style="margin-top: 97px;" id="irc_mi" width="183" height="81"></a><br><font size="4"><b>رمز:www.tabloandishe.ir</b></font><br> <br> text/html 2016-11-24T15:49:55+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم نمایندگی جگر سرا شیر خدا http://www.tabloandishe.ir/post/176 <br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی جگر سرا شیر خدا<br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم جواهر جگر سرا<br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00">پروژه نمایندگی جگر سرا شیر خدا<br><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:تهران-فرحزادی تقاطع آبشار<br>نمای زمینه:كامپوزیت مشكی<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید-مشكی(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی كره مارك كروز آفتابی- سفید</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">طراحی كورل <br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955818/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7.png" alt="" width="700" vspace="0" hspace="0" height="418" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955126/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275955142/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275955176/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955200/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275955226/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955242/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955284/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955300/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955318/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00">تابلو پانچی</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955368/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955400/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_16_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275955442/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_18_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275955476/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_19_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275955484/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_20_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275955492/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_22_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00">تابلو چلنیوم الماسی</font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><img src="http://s9.picofile.com/file/8275955526/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_24_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275955542/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%AF%D8%A7_25_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2016-11-24T14:54:52+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چنلیوم نمایندگی فروشگاه مرغ بهسا http://www.tabloandishe.ir/post/175 <br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی فروشگاه مرغ بهسا<br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم نمایندگی مرغ و ماهی بهسا</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00">پروژه نمایندگی برند بهسا<br><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:نمایندگی-شعبه شهرستان خمین<br>نمای زمینه:كامپوزیت قرمز<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید-مشكی-زرد كد2(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی كره مارك كروز آفتابی</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br>طرح كارل فروشگاه مرغ و ماهی بهسا<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275953834/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275952676/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><img src="http://s8.picofile.com/file/8275952676/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_1_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8275952676/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_1_.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275952692/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_2_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8275952692/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_2_.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275952700/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_3_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8275952700/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_3_.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275952734/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_4_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8275952734/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_4_.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275952750/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_5_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8275952750/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_5_.jpg"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275952776/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_6_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8275952776/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_6_.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275952792/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_7_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8275952792/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_7_.jpg"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275952792/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_7_.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8275952792/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7_7_.jpg"><br><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2016-11-22T05:58:01+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو حروف برجسته شركت پیشگامان http://www.tabloandishe.ir/post/174 <b><font size="3">تابلو </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">استیل حروف برجسته شركت پیشگامان جاوید پارسه</font></b></font></b><b><font size="3"></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/169" target="" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></a></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:كیلومتر 5 جاده اراك شهرك صنعتی<br>نمای زمینه:--<br></font></b>لبه حروف چلنیوم:استیل فلزی طلایی خش دار 3 سانت<br> نمای روی حروف:</font></b><b><font size="3">استیل فلزی طلایی خش دار<br></font></b><b><font size="3">&nbsp;روشنایی حروف : --</font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275627692/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275627784/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275627818/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2016-11-20T13:43:15+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو چنلیوم نمایندگی لوازم خانگی http://www.tabloandishe.ir/post/173 <b><font size="3"> </font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چنلیوم نمایندگی لوازم خانگی<br></font></b></font></b>تابلو چنلیوم نمایندگی لوازم خانگی</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00">پروژه نمایندگی برند كنزو<br><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b>آدرس:نمایندگی-شعبه سقز<br>نمای زمینه:كامپوزیت سفید+آبی<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید-آبی(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی كره مارك كروز آفتابی</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)</font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/156" target="" title="">نمایندگی برند كنزو شعبه تهران- خیابان هنگام</a></span><br></font></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">طراحی كورل ---<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275418676/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275418734/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275418742/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275418768/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275418776/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275418800/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275418818/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275418850/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8275418884/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%82%D8%B2_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2016-11-20T09:53:24+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چلنیوم محیا سازه دكوراسیون داخلی http://www.tabloandishe.ir/post/172 <b><font size="3">تابلو </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">محیا سازه<br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/169" target="" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></a><font color="#FFCC00"><br></font></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3">شركت دكوراسیون داخلی<br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:تهران -شهرك غرب نبش فخارمقدم<br>نمای زمینه:كامپوزیت كد+چوب ترمو<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سبز-سفید(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی كره مارك كروز سفید.سبز</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><br>طراحی كورل </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم </font></b></font></b><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275388884/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_2_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275388918/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_3_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275388926/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_4_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275388950/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_5_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275388968/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_6_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275388992/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_7_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275389026/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_8_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275389034/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_10_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275389050/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_11_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275389076/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_12_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275389126/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_13_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275389134/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_14_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275389150/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_15_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275389168/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_16_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8275389176/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_17_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></font></b></font></b><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275389192/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_18_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275389218/دکوراسیون_داخلی_محیاسازه_20_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/سوالات_متداول_اندیشه.png" alt="" width="262" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2016-11-14T12:31:56+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك تابلو استیل حروف برجسته ایستا http://www.tabloandishe.ir/post/171 <b><font size="3">تابلو </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">استیل حروف برجسته ایستا</font></b></font></b><b><font size="3"> خش دار</font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/169" target="" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></a></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00">پروژه برند ایستا تهران شعبه میرداماد</font></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:تهران-میرداماد-فروشگاه مبل و صندلی اداری<br>نمای زمینه:--<br></font></b>لبه حروف چلنیوم:استیل فلزی طلایی خش دار 3 سانت<br> نمای روی حروف:</font></b><b><font size="3">استیل فلزی طلایی خش دار<br></font></b><b><font size="3">&nbsp;روشنایی حروف : --</font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br></font></b></font></b></font></b></font></b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#FFCC00">نمایندگی های دیگــــر...</font></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">1-</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/171" class="text4">تابلو ایستا شعبه میرداماد</a></font><br></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">2</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"> <a href="http://www.tabloandishe.ir/post/147" class="text4">كرج-دفتر مركزی-خ 100-مجتمع آناهیتا</a><br>3-</font></b></font></b></font></b></font><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/140" class="text4">تهران شعبه بلوار دریا-داخل فروشگاه</a><br>4-</font></b><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/139" class="text4">ایستا تهران شعبه بلوار دریا-نمای خارجی</a><br>&nbsp;.<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275438484/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/171" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8274671542/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8274671584/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671626/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671634/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671668/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671676/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8274671692/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8274671726/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/171" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8274671742/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671776/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8274671800/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671826/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/171" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671850/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8274671868/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671884/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274671892/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_16_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8274671918/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_17_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b> text/html 2016-11-08T05:17:15+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چلنیوم اتوگالری اكبریان http://www.tabloandishe.ir/post/170 <b><font size="3">تابلو </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم اتوگالری اكبریان</font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/169" target="" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></a></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">-<br>آدرس:تهران-زعفرانیه<br>نمای زمینه:--<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سفید(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی كره مارك كروز سفید</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><br>طراحی كورل </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اتوگالری اكبریان<br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/170" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8273849918/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_23_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847492/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_1_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/170" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8273847500/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_2_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847518/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_3_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273847534/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_4_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847568/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_5_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847626/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_6_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847668/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_7_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273847684/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_8_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273847692/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_9_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273847700/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_10_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/170" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847718/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_11_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847726/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_12_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847768/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_13_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/170" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8273847776/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_14_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847800/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_15_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273847834/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_16_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847842/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_17_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847876/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_18_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847900/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_19_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273847934/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_21_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><br><br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/170" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8273847950/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_22_.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a><br><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="147"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="166"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b><br> text/html 2016-11-07T05:26:49+01:00 www.tabloandishe.ir مجید سرلك چلنیوم سی مو تو(فست فود) http://www.tabloandishe.ir/post/169 <b><font size="3">تابلو </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">سی مو تو<br><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/169" target="" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><font color="#FFCC00">پروژه برند سی موتو شعبه بلوار فردوس</font></a><font color="#FFCC00"><br></font></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3">فست فود-غذای آماده<br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">آدرس:تهران -بلوار فردوس<br>نمای زمینه:كامپوزیت كد+چوب ترمو<br></font></b>لبه حروف چلنیوم: چلنیوم اسپانیایی استیل 0.4<br> نمای روی حروف: پلکسی گلاس تایوان سبز-سفید(SUMIPEX) <br> روشنایی حروف : زیر كار پی وی سی 10m و </font></b><b><font size="3"><b><font size="3">اس ام دی كره مارك كروز سفید.سبز</font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">(2 سال گارانتی)<br><br>طراحی كورل </font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3">چلنیوم </font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3">سیس مو تو</font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273729668/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%84_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88_%D8%AA%D9%88.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275436792/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s9.picofile.com/file/8275436834/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88_%DA%86%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></b><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273793768/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273793792/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273793800/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273793818/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273793842/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273729026/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88_%D8%AA%D9%88_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273729042/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88_%D8%AA%D9%88_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273729068/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88_%D8%AA%D9%88_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273729076/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88_%D8%AA%D9%88_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273729100/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88_%D8%AA%D9%88_5_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273793984/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_6_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794034/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_7_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273794050/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_8_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794084/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_9_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794134/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_10_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794142/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_11_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273794168/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_12_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794176/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_13_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></font></b></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794234/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_14_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></b><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794292/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_15_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794318/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_16_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794376/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_17_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273794392/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_18_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273794426/%DA%86%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%887_19_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><br></font></b></font></b></font></b></font></b><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><font size="3"><b><a href="http://www.tabloandishe.ir/post/1#commentlist" target="_blank" title="سوالات متداول +جواب"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225362826/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87.png" alt="" width="262" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://www.tabloandishe.ir/" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8158314400/sefaresh_tablo.png" alt="" width="528" vspace="0" hspace="0" height="166" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b>